Personvernerklæring for Nordic Garden 

 

Denne personvernerklæringen gjelder for Nordic Garden AS. Her forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan vi benytter disse.   

 

Adm.Dir. er behandlingsansvarlig for Nordic Garden AS. Spørsmål vedrørende behandling av personopplysninger eller utøvelse av rettigheter som innsyn, retting eller sletting gjøres ved sende epost til firmapost@nordicgarden.no eventuelt ringe sentralbord på nummer +47 33 38 18 10.  

 

Informasjon om kunder

Nordic Garden AS leverer produkter og tjenester til bedrifter og i den sammenheng lagrer vi kontaktinformasjon til våre kontaktpersoner hos kunden. Denne informasjonen benyttes til å kontakte kunden ved behov og ved å sende ut driftsmeldinger om produkter og tjenestene som leveres. Vi lagrer navn, telefonnummer og epost-adresse på disse kontaktpersonene. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6.1b Kontrakt.  

 

For nettbutikkkunder lagrer vi også informasjon om brukerkonto som lagres i vårt økonomisystem. Disse inneholder navn, epost-adresse og tilganger/passord. Dette for at du skal få tilgang til løsningen som leveres ihht avtalen. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6.1b Kontrakt.  

 

Denne informasjonen deles ikke med andre parter. Unntaket er når kunde ønsker varen levert, da utveksles nødvendige adresse- og kontaktopplysninger med vår fraktleverandør for at varen skal kunne bli levert ihht avtale.  

 

Når et kundeforhold opphører vil alle personopplysninger knyttet til kunden slettes eller anonymiseres etter 5 år.  Dette for å ivareta mulige reklamasjoner, garantier og bokføringsopplysninger ihht bl.a. Bokføringsloven. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6.1b Kontrakt og 6.1c Rettslig forpliktelse. 

 

Informasjon om leverandører 

Vi lagrer kontaktinformasjon om våre kontaktpersoner hos våre leverandører. Denne informasjonen benyttes til å kontakte leverandøren ved behov. Vi lagrer navn, telefonnummer og epost-adresse på disse kontaktpersonene. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6.1f Berettigede interesse.  

 

Denne informasjonen deles ikke med andre parter. Unntaket er når vi ønsker varen levert for egen regning, da utveksles nødvendige adresse- og kontaktopplysninger med vår fraktleverandør for at varen skal kunne bli hentet ihht avtale. 

 

Når et leverandørforhold opphører vil alle personopplysninger knyttet til leverandøren slettes eller anonymiseres etter 5 år. Dette for å ivareta mulige reklamasjoner, garantier og bokførings-opplysninger ihht bl.a. Bokføringsloven. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6.1b Kontrakt og 6.1c Rettslig forpliktelse. 

 

Informasjon om potensielle kunder 

I våre salgsprosesser lagrer vi kontaktinformasjon på personene som trengs for gjennomføring av salgsprosessen. Vi lagrer kun offentlig tilgjengelig informasjon som navn, telefonnummer og epostadresse på disse kontaktpersonene. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6.1f Berettigede interesse.  

 

Denne informasjonen deles ikke med andre parter.